Revizor

Autor Sofoklés (-497 - -406)
Nakladatelstvi Orbis Praha
Rok vydani 1836
Jazyk Čeština
Kategorie
ISBN 978-80-87128

Příběh provinční vrchnosti, vědomé si své nekompetence do té míry, že sama sebe k smrti vystraší domnělou přítomností revizora, je autorem geniálně.