Ludvík Aškenazy

Narozen 1921
Zemrel 1986
Zeme Česká Republika
Psí život - 1959
- 723-15-2273-1 - Cze