Jaroslav Vrchlický

Narozen 1853
Zemrel 1912
Zeme Česká Republika
Noc na Karlštejně - 1884
Orbis Praha - 158-45-2197-1 - Cze
Noc na Karlštejně - 1884
Orbis Praha - 792-79-2198-1 - Cze